Nevíte si rady? Chcete ušetřit čas?

Podnikání vás baví a často si říkáte, kolik dalšího času a energie byste mohli investovat do rozvoje své firmy, nebýt nutného (a nudného – jen to klidně přiznejte) vedení účetnictví, zpracování daní a sledování nekončících změn v legislativě? My vám ten čas dáme! Dělejte, v čem jste nejlepší, a ostatní povinnosti nechte na nás. Všichni jsme profesionálové, vy ve svém oboru, my v účetnictví.

Čas jsou peníze

... jsme tu pro Vás

Daňová evidence - Účetnictví - Daňová přiznání - Mzdová agenda - Personalistika - Poradenství - Zastupování na úřadech - Rekonstrukce účetnictví

Profil

Naše společnost poskytuje své služby od roku 1996, kdy navázala na činnost sdružení fyzických osob, které působilo v uvedených oblastech služeb již od roku 1992. Pomocí kolektivu profesionálů Vám zajistíme kompletní servis od vystavení prvotních účetních dokladů, zpracování účetnictví a mezd, až po plnohodnotné služby daňového poradce. Samozřejmostí je vysoká kvalita poskytovaných služeb za příznivou cenu, dle Vašich individuálních potřeb a jistota v podobě profesního pojištění odpovědnosti. V případě Vašeho zájmu o reference poskytneme kontakty na naše stávající klienty, mezi kterými jsou právnické osoby různých forem, neziskové organizace i fyzické osoby.

Služby

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví
  • zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih
  • zpracování evidencí z hlediska potřeb klienta (zakázky, střediska…)
  • zpracování statistických výkazů
  • zpracování interních směrnic
  • zastoupení na úřadech a zastoupení při kontrolách
  • účetní a daňové poradenství
  • možnost výběru účetního software
 • účetní a daňové poradenství
 • zastoupení na úřadech
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování daňových přiznání
  • k DPH včetně kontrolního a souhrnného hlášení
  • k DPH včetně kontrolního a souhrnného hlášení
  • k dani silniční
  • k dani ze závislé činnosti, srážkové dani
  • k majetkovým daním
  • registrace k daním
 • zpracování mzdové agendy včetně personalistiky
  • příprava pracovních smluv
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců
  • měsíční přehledy na sociální správu a zdravotní pojišťovny
  • mzdové listy, výplatní pásky, příkazy k úhradě
  • roční zúčtování daně
  • kontroly na úřadech

Moduly spolupráce

Outsourcing finančního a mzdového účetnictví:

1. Externí účetnictví v klasické formě

Převezmeme Vaše účetní doklady ve formě fyzického předání nebo elektronickou výměnou dokumentů v dohodnuté periodicitě. Požadované informace jsou k dispozici dostatečně včas pro důležitá rozhodnutí. Za případné chyby v účetnictví neseme plnou odpovědnost.

• Podstatné snížení nákladů
(mzdy, odvody, benefity, školení svého zaměstnance, riziko fluktuace, náklady na software)
• Vyřešení zastupitelnosti a omezeného ručení za chyby
• Vytěsnění činnosti režijního charakteru
• Plné delegování rizik a odpovědnosti


2. Sdílené účetnictví (Share accounting)

Sdílená forma účetnictví s klientem. Klient i my máme společný přístup do systému, který může být umístěn u klienta či u nás. Obě strany vstupují do systému zabezpečeným připojením. Dohodnutá kontaktní osoba zadává u klienta do systému prvotní doklady, my zajistíme zaúčtování dokladů v reálném čase.

• On-line přístup do svých účetních dat
• Nižší náklady na provoz
(klient nepotřebuje hlavní účetní se všemi riziky a náklady na její práci, na straně klienta stačí pouze vyškolená osoba, která může vykonávat ještě další činnosti mimo zadávání dokladů do systému)
• Eliminace duplicitní evidence
• Komfort interní účtárny (doklady neopouští sídlo společnosti)


3. Kombinace externího a sdíleného účetnictví

Formou exportů dat prvotních dokladů a zpětného aktuálního exportu účetnictví.
• Výhody kombinující výše uvedené
• Menší nároky na hardware a on-line přístup

Ceník

Cena vždy stanovena na základě vzájemné dohody
• paušální částkou za účetní období
• za účetní položku

V dohodnuté ceně za účetnictví jsou již zahrnuty veškeré naše služby.

Kontakt